De dood van koning Kyrië, kabouters hebben echt bestaan

Het is opmerkelijk dat vrijwel iedere Nederlander heel gedetailleerd beschrijven kan wat precies een kabouter is. De ideeën daarover zijn ook tamelijk eensluidend. Zit er dan misschien in oude, van generatie op generatie overgeleverde, kabouterverhalen een harde historische kern? Het antwoord op die vraag blijkt tamelijk verrassend: "Kabouters hebben bestaan. Zij zijn in de loop van de achtste eeuw van het toneel verdwenen onder de invloed van het Frankische imperialisme".

Wij beweren dat omdat er een verband is tussen de gelokaliseerde kabouterverhalen (in Vlaanderen, Brabant, Limburg en Westfalen) en de historische gegevens over die regio in de vroege middeleeuwen. Dat hebben we onderzocht. Dat er echt kabouters bestaan hebben was onze (tamelijk onwaarschijnlijke) werkhypothese. Maar dat bleek toen goed te onderbouwen met archeologische, historische en literaire argumenten.

De dood van koning Kyrië

Oude overgeleverde kabouterverhalen geven een verklaring waarom tegenwoordig alle kabouters verwenen zijn. Op een gegeven moment zijn ze uit Hoogeloon, Bergeyk, Cuyk aan de Maas en tal van andere plaatsen vertrokken naar het Noorden. Omdat hun koning Kyrië was vermoord. Uit de tekst van die overgeleverde sage valt te beredeneren wanneer die koning Kyrië geleefd moet hebben, waar hij woonde, en waarom hij gedood werd. De archeologie belicht in flitsen wat er toen op die plaatsen is gebeurd. Zo kwamen we zelfs de economische basis voor de macht van koning Kyrië op het spoor. De harde feiten zeggen dus dat iemand ooit diens historische rol gespeeld moet hebben. Oftewel: er heeft ooit een kabouterkoning Kyrië echt geleefd en gewerkt! 

Dan moet ook de moord op koning Kyrië een historische gebeurtenis zijn geweest die indertijd diepe indruk heeft gemaakt. Over dergelijke dingen gaan overgeleverde volksverhalen zoals dit. Uit de analyse van de overlevering blijkt dat koning Kyrië en zijn kabouters indertijd tot een verliezende partij hebben behoord. Samen met de Friese koning Redbad en de Saksische hertog Widukind hebben ze het in de loop van de zevende eeuw afgelegd tegen Karel Martel, Pippijn en uiteindelijk Karel de Grote zelf. Die heeft het land en het volk van koning Kyrie ingelijfd in zijn rijk en daarna zijn de herinneringen aan de kaboutertijd vervaagd. 

De historische kern van het Kyrië-verhaal

Maar helemaal verdwenen waren ze dus nog niet. Wij beschrijven hoe ze in ons onderzoek stap voor stap werden teruggevonden. En hoe uit de gegevens een samenhangend relaas kon worden gereconstrueerd over leven en werken van de kabouters, hun koning Kyrië, zijn onnatuurlijke dood en de ondergang van zijn kaboutervolk. Het lijkt zo goed als zeker dat de kabouters van dat verhaal echt hebben bestaan!

ISBN 978-90-77747-14-8, 128 pagina's. 

10,00 €

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1-3 dagen1